Aktivitetsarrangör

Aktivitetsarrangörer i Småland är ideella föreningar från föreningslivet och idrottsrörelsen eller privata kommersiella aktörer som erbjuder friskvårdstjänster. Att vara aktivitetsarrangör för FaR betyder att man har utbildade FaR-ledare i sin verksamhet och är beredd att ta emot personer i sin verksamhet som behöver stöd i att bli fysiskt aktiva.

På uppdrag av Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg ansvarar RF-SISU Småland för rekrytering och kvalitetssäkring av aktivitetsarrangörer som erbjuder fysisk aktivitet på recept. Det betyder att samtliga aktivitetsarrangörer som tar emot personer med ett recept på fysisk aktivitet har utbildade FaR-ledare och är certifierade av RF-SISU Småland.

Alla certifierade aktivitetsarrangörer får möjlighet att exponera sig på farsmaland.se. Vi som står bakom farsmaland.se hoppas kunna skapa de bästa förutsättningarna för aktivitetsarrangörer att kvalitetssäkra sin FaR-verksamhet och att exponera sin verksamhet på ett attraktivt sätt för de olika målgrupperna.

Utöver certifiering av FaR-ledare arbetar vi aktivt med att stärka relation och tillit mellan förskrivare och aktivitetsarrangörer. Vi gör det lokalt via till exempel nätverksträffar mellan hälso-/vårdcentraler och aktivitetsarrangörer och även genom att erbjuda möjlighet att gå på inspirationsträffar.

Alla som är intresserade av att bli FaR-ledare i någon av alla våra småländska kommuner är välkomna att ta kontakt med oss (länk till mer information om utbildning)

Efter att aktivitetsarrangören genomgått certifieringsutbildning får man ett certifieringsbevis som kan exponeras på den plats dit personer med ett FaR kommer. Att bli certifierad FaR-aktivitetsarrangör är kostnadsfritt.

En utbildad FaR-ledare erhåller följande;

  • Utbildningen ger aktivitetetsarrangören möjlighet att exponera sig som FaR-aktivitetsarrangör inom hälso- och sjukvården i Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län och att i organiserad form samverka med förskrivare
  • Möjlighet att delta på inspirations- och nätverksträffar
  • Möjlighet att i organiserad form samverka med förskrivare av ett FaR
  • Information av egen verksamhet på farsmaland.se

Klicka här för att lägga till aktivitet här (OBS! du hittar dit från förstasidan.)