Dialogmöte för ökad samverkan mellan idrottsföreningar och friskvårdsaktörer i Lessebo Kommun, Region Kronoberg och Smålandsidrotten.

Välkommen till ett första dialogmöte!

När: 14 november kl. 16:00- 17:00

Var: Lessebo Vårdcentral

-Verónica och Annelie berättar om ”Idrott och folkhälsa”, ett  samverkansprojekt mellan Region Kronoberg och Smålandsidrotten
-Sari berättar om Hälsoenheten och deras arbete med patienter som fått förskrivet FaR
-Vi för en dialog för att skapa en förståelse för varandras verksamhet och situation och hur vi kan få en tydlig struktur som underlättar samverkan kring patienten med FaR.

Anmälan och eventuella frågor görs till Verónica Cofré Lindow, veronica.lindow@kronoberg.se alt. telefon nr 0470- 58 70 67

Vi behöver veta om du kommer senast 9 november

Vi bjuder på fika, meddela ev. kostallergi

Välkomna önskar
Sari Jonsson & Carina Stork                       Annelie Bengtsson                            Verónica Cofré Lindow
Receptmottagare Lessebo VC                    Smålandsidrotten                              Region Kronoberg,Folkhälsoutvecklare

Dialogmöte för ökad samverkan mellan idrottsföreningar och friskvårdsaktörer i Växjö Kommun, Region Kronoberg och Smålandsidrotten.

Välkomna till dialogmöte, nätverk för FaR i Växjö.

När: 16 november, Kl. 08.00- 09.00 09.00-10.00

Var: Lasarettsrehabs konferensrum, plan 1 utanför Fysioterapins reception

Vi går vi igenom minnesanteckningar sedan mötet i våras och fortsätter med vår dialog för bästa samarbetet kring patienter med FaR: ¤Information från Region Kronoberg: Antal förskrivna recept, pilottest eFYSS
¤Skräddarsydda pass Hur har det gått?
¤Vidare målgrupper att prioriteras?
¤Övriga frågor

Anmälan och eventuella frågor görs till Verónica Cofré Lindow, veronica.lindow@kronoberg.se alt. telefon nr 076 7259696

Vi bjuder på fika, meddela ev. kostallergi

Vi behöver veta om du kommer senast 10 november

Välkomna!
Annelie Bengtsson                       Verónica Cofré Lindow
Smålandsidrotten                        Region Kronoberg, Folkhälsa och social utveckling

Utbildningstillfälle i Växjö

Fysisk aktivitet på recept, FaR – Introduktionsutbildning i Växjö

Fysisk aktivitet som medicin blir allt vanligare i vårt moderna samhälle. Det är en medicin med goda effekter för hälsan och samtidigt få biverkningar.Region Kronobergs län och Smålandsidrotten bjuder in till en introduktionsutbildning i Fysisk aktivitet på recept i Växjö. Efter denna träff ska deltagarna på hemmaplan ta del av utvalda delar i en FaR-utbildning via webben för att bli godkända som FaR-ledare. Som godkänd FaR-aktör kan aktiviteter marknadsföras via www.farsmaland.se och hälso- och sjukvården kan skriva ut recept till aktiviteterna.

I utbildningen går vi bland annat igenom:
– Hälsoinriktad fysisk aktivitet – FYSS, FaR
– Flödesbeskrivning – Sekretess, ansvar och ekonomi

För vem? Föreningar och friskvårdsaktörer som vill bli mottagare av patienter som får FaR-recept. Ledaren ska ha en grundutbildning i sin egen idrott/aktivitet. Ledaren ska efter introduktionsutbildningen själva ta del av FaR-utbildning via webben. Tillgång till dator och internet måste finnas för att kunna slutföra utbildningen.

Kursplats: Växjö, Scandic Hotel, Hejaregatan 19
Tid: Torsdagen den 19 oktober 2017, kl. 18.00-21.00
Kursledare: Annelie Bengtsson, Smålandsidrotten & Verónica Cofré Lindow, Region Kronoberg.
Kursavgift: Kostnadsfri, vi bjuder på fika!
Anmälan: Anmälan ska senast 5 oktober vara SISU Idrottsutbildarna tillhanda. Anmälan kan göras här eller mailas till lena.moberg@smalandsidrotten.se. Uppge alltid namn, förening, personnummer och ev. specialkost/allergier vid
anmälan. Var vänlig respektera anmälningstiden!
Kallelse: Personlig kallelse med deltagarlista mailas till samtliga deltagare ca en vecka före kursstart.
Information: För ytterligare information kontakta undertecknad på tel. 036-34 54 29, lena.moberg@smalandsidrotten.se eller Annelie Bengtsson på tel. 036-34 54 41, annelie.bengtsson@smalandsidrotten.se
Kurs nr: 998469

VÄLKOMNA!

 

Diagnosanpassade aktiviteter

För att underlätta övergång från rehabilitering inom hälso- och sjukvård till friskvården kommer tre aktivitetsarrangörer i Växjö att erbjuda skräddarsydda pass för fyra olika diagnoser nämligen hjärtsvikt, hypertoni, utmattningsdepression (här varvas även teoretiska moment) och övervikt/fetma. Passen har tagits fram i samråd med hälso- och sjukvårdspersonal och leds av utbildade FaR-ledare. Personer med FaR kan droppa in under hela terminen och passen är slutna för diagnosgruppen. Passen finns att söka här på farsmaland.se

Balans och muskelträning – Korpen Växjö

Högt blodtryck – Medley Växjö Simhall

Utmattningsdepression – Medley Växjö Simhall

Träning för dig med övervikt/fetma – Puls & Träning Teleborg