Fysisk aktivitet på recept innebär att man ordinerar fysisk aktivitet på motsvarande sätt som ett läkemedel. Fysisk aktivitet på recept kan användas både i förebyggande och behandlande syfte.

Receptet ska vara individuellt anpassat avseende dosering (intensitet, behandlings-periodens längd och frekvens) och typ av aktivitet. Fysisk aktivitet på recept är ett komplement till eller ersättning för läkemedel.

Läs mer om FaR på Folkhälsomyndighetens hemsida: http://www.folkhalsomyndigheten.se/far/