Ditt namn

Din epost

Ämne

Ditt meddelande

Smålandsidrotten:

Linda Odqvist, projektledare för Idrott och Folkhälsa, tfn: 036-34 54 04, e-post: linda.odqvist@rfsisu.se

Region Jönköpings län

Lena Hedin, folkhälsoplanerare, tfn: 010-242 45 27, e-post: lena.hedin@rjl.se

Region Kalmar län:

Hanna Johansson, folkhälsoutvecklare, tfn: 0480-44 52 27, hanna.johansson2@ltkalmar.se

Region Kronoberg:

Charlotte Post Sennehed, utvecklingsledare, tfn: 0720-831297, 070-3826077, e-post: charlotte.sennehed@kronoberg.se