Ditt namn

Din epost

Ämne

Ditt meddelande

Smålandsidrotten:

Linda Odqvist, projektledare för Idrott och Folkhälsa, tfn: 036-34 54 04, e-post: linda.odqvist@rfsisu.se

Region Jönköpings län

Lena Hedin, folkhälsoplanerare, tfn: 010-242 45 27, e-post: lena.hedin@rjl.se

Region Kalmar län:

Hanna Johansson, folkhälsoutvecklare, tfn: 0480-44 52 27, hanna.johansson2@ltkalmar.se

Region Kronoberg:

Pia Andersen, folkhälsoutvecklare, tfn: 0709 673 053, e-post: pia.andersen@kronoberg.se