Material och länkar

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet (Statens Folkhälsoinstitut, 2012)

Detta är den första läroboken i ämnet och bokens syfte är att ge en samlad bild av FaR. Den samlade kunskapen syftar även till att stödja och underlätta implementering av metoden FaR. Läroboken har en bred målgrupp; studenter på hälso- och sjukvårdsutbildningar, utbildningar inom folkhälsovetenskap, hälsopedagogik, idrottslärare med flera. Boken vänder sig också till yrkesverksamma såsom hälso- och sjukvårdspersonal som förskriver FaR eller arbetar med implementering av metoden, aktivitetsarrangörer som stöttar individen till fysisk aktivitet och folkhälsoplanerare som arbetar med strukturerna för att implementera FaR. Givetvis vänder sig boken även till kursansvariga och lärare på relevanta utbildningar och kurser.

Här kan ni läsa mer om boken, beställa den och ladda ner den som pdf-fil.

Ordination Motion

I "Ordination motion" förmedlar svenska experter, främst läkare och sjukgymnaster, fakta om fysisk aktivitet på ett ingående lättförståeligt sätt. Boken innehåller både fakta om hur fysisk aktivitet kan förebygga olika sjukdomar och hur fysisk aktivitet kan behandla och linda vissa sjukdomar.