Terminsstart!

Nu startar snart många verksamheter sin hösttermin. Välkomna att anmäl in aktuell info kring vad som gäller angående era FaR-aktiviteter i höst för marknadsföring på farsmaland.se:s aktivitetssök.  Skicka ett e-postmeddelade till linda.odqvist@rfsisu.se med infon.

FaR och Friluftsliv – pilotarbete i Jönköpings län

Naturumgänge har positiv inverkan på hälsan enligt flertalet undersökningar. Att vara ute i naturen kan till exempel medföra minskad stress, stärka kognitiv förmåga, förbättra psykisk hälsa, främja fysisk aktivitet och underlätta social interaktion. Genom att stärka möjligheterna till naturumgänge kan effekten av utskrivning av fysisk aktivitet på recept förbättras. Det pågår ett pilotarbete (2020-2022) med att utforma digitala kartor med tätortsnära naturområden med promenadslingor och att testa dessa på patienter som får ett recept på fysisk aktivitet.

I pilottestet fokuseras på patienter med psykisk ohälsa (depression, ångest, stressreaktion, utmattningssyndrom) och/eller andra patientgrupper, som får ett recept på fysisk aktivitet av vårdpersonal i Region Jönköpings län. Varje karta har en beskrivning och presentation (i text, karta och bilder) av befintlig promenadslinga i naturen fördelat över Vetlanda, Mullsjö, Värnamo och Gnosjö (Stora Mosse) kommuner.

Varje karta kommer inom kort att läggas upp här på farsmaland.se som en sökbar aktivitet under respektive kommun.

Ny forskning kring FaR

I bl a Dagens Diabetes presenteras Stefan Lundqvists nya avhandling kring FaR.

Den aktuella avhandlingen omfattar studier av 444 patienter som erbjudits fysisk aktivitet på recept, så kallad FaR-behandling, inom primärvården. Patienterna fanns på 15 olika vårdcentraler i Göteborg.

Efter sex månader hade 73 procent ökat sin fysiska aktivitet, och 42 procent nått en tillräcklig aktivitetsnivå, det vill säga 150 minuter eller mer per vecka. Raska promenader var vanligast förekommande.

I gruppen som helhet uppmättes positiva effekter för vikt, midjemått, blodtryck, blodsocker- och blodfettsvärden, samt för skattad livskvalitet. Effekterna var mest uttalade hos de patienter som hade lägst fysisk aktivitetsnivå vid start.

Kontinuerligt stöd under flera år, och fokus på individen är framgångsfaktorer för att konceptet fysisk aktivitet på recept ska fungera också för patienter som efter ett halvår inte uppnått önskad fysisk aktivitetsnivå.

Läs hela artikeln här: https://dagensdiabetes.se/index.php/alla-senaste-nyheter/3429-fysisk-aktivitet-pa-recept-framgang-avhandling-stefan-lundqvist I artikeln finns även länk till avhandlingen i sin helhet.

 

Se föreläsningarna från senaste FYSS-konferensen digitalt

Föreläsningarna från FYSS-konferensen hösten 2019 på Gymnastik och Idrottshögskolan finns tillgängliga via bifogad länk. Det är nio filmer där forskare föreläser om fysisk aktivitet som behandling och prevention av olika sjukdomar. Bland annat föreläser Ing-Mari Dohrn om fysisk aktivitet som medicin och Eva Andersson om fysisk aktivitet mot depression.
https://urplay.se/serie/215859-ur-samtiden-fyss-2019

FaR-aktörsutbildning

På kvällen den 2 december erbjuder RF-SISU Småland och Region Jönköpings län en digital FaR-aktörsutbildning. Utbildningen är öppen för alla aktörer i Småland som vill lära sig mer om metoden FaR och vill erbjuda sin verksamhet till personer som fått FaR. Utbildningen är kostnadsfri och har vid detta tillfälle utgångspunkt i hur samverkan sker praktiskt inom Region Jönköpings län. Vi ser gärna att 2-3 personer från respektive aktör deltar i utbildningen för att underlätta implementering i era organisationer och få samverkan långsiktigt hållbar.
Välkomna!
Mer information och anmälan finns i denna länk: https://www.rfsisu.se/smaland/utbildningfolkbildning/sokutbildning/?eventid=1425689&sisuorgid=37309

Som ett alternativ till denna digitala utbildning finns fortsatt vår webbaserade FaR-ledarutbildning som du hittar information om här: https://www.farsmaland.se/webbutbildning/

För att få lägga upp sina aktiviteter lämpliga för personer som fått FaR måste någon eller några i respektive organisation gått någon av ovanstående utbildningar.

Forskning om rörelse och effekter på lärande och minne

Det är sedan tidigare känt att regelbunden fysisk träning inte bara förbättrar den somatiska och mentala hälsan utan även kognitiva funktioner. Vilken effekt har då ett enskilt fysiskt träningspass?

Peter Blomstrand, docent i klinisk fysiologi vid Jönköping University och Jan Engvall, professor vid Linköpings universitet, har sammanställt den senaste forskningen kring träningens effekter på lärande och minne i en översiktsartikel som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Translational Sports Medicine.

– Ett enskilt fysiskt träningspass såsom löpning eller cykling i måttlig till hög intensitet under upp till en timmas tid följt av en kort återhämtningsfas, förbättrar kognition, uppmärksamhet, inlärningsförmågan och minnet. Effekten varar i upp till två timmar, säger Peter Blomstrand.

Läs mer, länk till artikeln

Ny forskning kring stillasittande i olika sammanhang

Stillasittande på fritiden och arbetet har olika samband med mental ohälsa

Ny forskning visar att mycket stillasittande på fritiden ökar risken att uppleva depressions- och ångestsymtom, medan mycket stillasittande på arbetet inte visar samma starka samband. Personer som ofta gör avbrott i sitt stillasittande på fritiden upplever mer sällan symtom av depression och ångest. Detta visar två nya studier från GIH och Karolinska Institutet. I denna länk kan ni läsa en kort artikel om studierna samt ta del av de båda rapporterna: https://www.gih.se/OM-GIH/Press-och-media/Pressmeddelanden/Stillasittande-pa-fritiden-och-arbetet-har-olika-samband-med-mental-ohalsa/

Ny film om FaR

Vi vill tipsa om att Centrum för fysisk aktivitet inom Västra Götalandsregionen har tagit fram en film som ger en snabb och enkel inblick i hur FaR kan användas och vilka effekter den kan ge. Du hittar den på deras flik på Vårdgivarwebben: www.vgregion.se/far-filmen