För lite fysisk aktivitet starkast riskfaktor efter infarkt

Enligt ny svensk forskning på tidigare känd kunskap framträder det mycket tydligt att det att inte utföra måttlig fysisk aktivitet fem dagar i veckan verkar vara den mest utslagsgivande riskmarkören för framtida hjärtsjuklighet hos patienter som drabbats av hjärtinfarkt. Studien är baserad på registret Swedeheart och du kan ta del av den i länken här nedan.

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/09/03/for-lite-fysisk-aktivitet-starkast-riskfaktor-efter-infarkt/?utm_campaign=DagensMedicin-dagliga_190903_Förskrivning%20av%20opioider%20tycks%20öka%20i%20slutet%20av%20arbetsdagen&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=29b5ff6a79454dbe9976bd967508e894&elq=8e4063b2c3b245ca8f13c00edcc08a2c&elqaid=27450&elqat=1&elqCampaignId=19822

Livesänd föreläsning – Anders Hansen

Träna för din hjärna! 

Anders Hansen, överläkare i psykiatri, berättar om den senaste vetenskapen kring hur träning direkt påverkar hjärnans funktioner och vår hälsa. Hur fungerar hjärnan i en allt mer digital livsstil? Med ny kunskap kommer du inse att det handlar om basala och enkla saker. Anders har skrivit böckerna ”Skärmhjärnan”, “Hjärnstark” och “Hälsa på recept”.

I samverkan mellan flera olika aktörer i Kalmar hälsar vi dig den 30 augusti kl. 13.00-14.15 välkommen att kostnadsfritt och digitalt ta del av denna föreläsning via denna länk: https://www.1177.se/Kalmar-lan/aktuellt/trana-for-din-hjarna/

Smålandsidrotten bjuder in till föreläsning: Bra mat för dig som vill nå dina mål

Under matmässan i Växjö erbjuds många intressanta seminarier. Ta tillfället i akt och lyssna på exempelvis rubricerade föreläsning med Kajsa Asp Jonson lördagen den 14 september. Kajsa Asp Jonson är legitimerad dietist och journalist med fördjupning inom idrottsnutrition och med lång erfarenhet av informationsarbete kring kost kopplat till prestation inom idrotten, bland annat i samarbete med SISU Idrottsutbildarna. Hon är just nu aktuell med sin tredje bok. Mer info och anmälan i denna länk: http://www.matsmaland.se/seminarier/bra-mat-for-dig-som-vill-na-dina-mal/

Sommar i P1 med Anders Hansen

Ni har väl inte missat att Anders Hansen, författaren till böckerna Hjärnstark och Skärmhjärnan, var sommarvärd i Sommar i P1 igår. Går att lyssna på i efterhand via flera olika kanaler.

Trevlig sommar!

FaR går på Europaexport

Folkhälsomyndigheten ska genom ett treårigt EU-projekt koordinera införandet av den svenska modellen FaR i nio europeiska länder. Målet för projektet är att genom en ökad fysisk aktivitet i befolkningen förebygga och behandla flera sjukdomar.

Här kan ni läsa mer om projektet på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2019/april/fysisk-aktivitet-pa-recept-pa-export/

Region Kronoberg uppmärksammar 10 år med FaR

Fysisk aktivitet har stor påverkan, inte bara på individen utan också på hälso- och sjukvården och samhället i stort. Region Kronoberg arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för ökad fysisk aktivitet och minskat stillasittande och i år är det 10 år sedan nuvarande organisation kring fysisk aktivitet på recept (FaR) infördes.

Vi människor är skapade för att röra på oss. Viktiga organ som hjärta, lungor, muskler, leder och nerver mår väl av och är byggda för fysisk aktivitet. Regelbunden motion har säkerställd positiv effekt vid ett antal olika sjukdomstillstånd som exempelvis diabetes, hjärt-kärl sjukdom, tjocktarmscancer och depression.

Fysisk aktivitet och FaR är viktigare än någonsin

Den som är regelbundet fysiskt aktiv halverar risken för diabetes eller hjärtkärlsjukdom.

FaR är en behandling som kan förskrivas till den som behöver det. FaR är likställd med andra behandlingar och inget man väljer själv, säger Charlotte Post Sennehed, Folkhälsa och social utveckling.

För den som rör sig sammanlagt 30 minuter så gott som dagligen med en intensitet, som motsvarar rask promenad, förlängs livet med 4-5 år. Den som kommer upp i 60 minuter per dag lever i genomsnitt 7-8 år längre än den som är inaktiv och vinner dessutom ytterligare 4-5 år av full hälsa.

Fysisk aktivitet som behandling kan innebära allt från att bota, förhindra återfall, minska progress, lindra symtom och/eller att minska funktionsbegränsningar genom att stärka kondition och styrka. Fysisk aktivitet kan också ordineras i sjukdomspreventivt syfte i enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer, säger Charlotte Post Sennehed, Folkhälsa och social utveckling.

Vem kan ordinera FaR?

All legitimerad personal kan förskriva fysisk aktivitet på recept. Även icke-legitimerad personal kan förskriva FaR om det görs i samråd med chef. Man doserar mängd och intensitet utifrån patientens sjukdomstillstånd och följer upp ordinationen, säger Louise Lyster, avdelningschef på primärvårdens hälsoenhet.

Den som känner sig osäker runt ordinationen kan remittera eller hänvisa patienten till primärvårdens hälsoenhet, likaså om patienten behöver extra stöd för att genomföra förändringen. På primärvårdens hälsoenhet finns mångårig erfarenhet av förändringsarbete och motiverande samtal. Många patienter har ingen träningsvana så en annan viktig roll är att matcha patientens hälsotillstånd, intresse och ambition med lämplig aktivitet. Primärvårdens hälsoenhet har god kännedom om vilket aktivitetsutbud som finns i länet.

Sedan starten för 10 år sedan har 11 172 patienter ordinerats FaR i Region Kronoberg.