Hur mår våra ungdomar egentligen?

Välkommen på föreläsning!

Elin Ekblom Bak är medicine doktor i medicinsk vetenskap på GIH och hennes föreläsning ”Hur mår våra ungdomar egentligen?” handlar om barn och ungdomars fysiska status idag. Vad krävs egentligen av idrotten och skolan för att våra ungdomar ska få bättre förutsättningar i framtiden? Kan vi fortsätta träna likadant idag som vi gjorde för 20 år sedan?
Utifrån den senaste forskningen får åhörarna en bredare bild av ungdomars hälsa samt vikten av vardagsmotion och rörelse både för nuvarande hälsa och kommande vuxenliv.
Dag och tid: Tisdagen den 19 mars 2019, kl. 18.00-19.30
Plats: Växjö, Galaxen, Växjö bibliotek. Västra Esplanaden 7
Pris: Kostnadsfri

Mer info och länk till anmälan finns här: https://www.sisuidrottsutbildarna.se/Distrikt/sisuiusmaland/Sokvarautbildningar/varakurserochutbildningar/?eventid=1235604&sisuorgid=28562

Ny studie från GIH om svenskarnas konditionsnivå

Nästan varannan arbetsför svensk vuxen har hälsofarligt låg kondition enligt en ny studie från GIH. Försämringen på 20 år är dramatisk.

Detta är en av de första och största studierna såväl nationellt som internationellt som kunnat visa på hur konditionen förändrats de senaste årtionden i den allmänna befolkningen. Hälsoförebyggande insatser måste sättas in för att förhindra denna negativa trend, säger Elin Ekblom Bak, en av de ansvariga forskarna vid GIH.

Vill ni läsa mer om studien kan ni göra det här.

Ni kan också lyssna på senaste avsnittet av podden Idrott och Politik, där Elin Blom Bak berättar om resultaten och vad hon menar att samhället och idrotten behöver göra för att stoppa utvecklingen. Lyssna här  .

Tips föreläsningskonferens – Nya rön om fysisk aktivitet som behandling och prevention av olika sjukdomar

Vill tipsa om denna heldagskonferens som genomförs fredagen den 30 november på GIH i Stockholm.

Dagen riktar sig till all personal inom både sjukvård och olika hälsoområden samt övriga intresserade. De flesta föreläsarna är författare till nyutkomna FYSS-kapitel.

Anmälan och information hittar ni här: https://www.svenskidrottsmedicin.se/pics/1/283/FYSS-konferensprogram%202018-11-30%20till%20SFAIM%20hemsida%20%28002%29002.pdf

Välkommen på föreläsningar om rörelseförståelse – physical literacy

Den 20 november har vi nöjet att kunna erbjuda två föreläsningar med Dean Kriellaars i Växjö.

DEAN KRIELLAARS är expert på physical literacy och en av världens främsta ambassadörer på
detta nya koncept för fysiskt aktivitet. Dean brinner för att sprida budskapet om
rörelserikedom och att bekämpa den epidemi av inaktivitet som sprider sig
snabbt. Verksam vid University of Manitoba, väl anlitad talare världen över och
har utvecklat många metoder och program som används brett i Kanada. Är även
fysisk rådgivare åt Cirque de Soleil som har över 1500 artister från 55 länder.

Inbjudningar och anmälningsförfarande hittar du via denna länk.

https://www.sisuidrottsutbildarna.se/Distrikt/sisuiusmaland/Sokvarautbildningar/varakurserochutbildningar/?eventid=1141788&sisuorgid=28562

Varmt välkomna!

Sisu Idrottsböcker

SISU Idrottsböcker är idrottens förlag. Böcker och digitala produktioner i deras sortiment bidrar både till att utveckla elitidrotten och till att förbättra livskvalitet och hälsa hos den breda allmänheten. Runt om i Sverige och världen finns mängder av idrottskunskap förvärvad genom forskning och decennier av praktisk erfarenhet. Deras uppdrag som idrottens förlag är att samla in denna kunskap och göra den tillgänglig för fler.

SISU Idrottsböckers webbshop har flyttat till en ny plattform på följande adress https://www.sisuidrottsbocker.se/# För att fira detta erbjuder de via sin facebooksida en rabattkod för rabatt på 100 kr vid ett köp över 300 kr t o m 31 juli 2018.
Passa även på att följa deras blogg Tränarpasset https://tranarpasset.com/I Tränarpasset samlas en del av all kunskap och kloka tips från forskare och tränare och andra med beprövad erfarenhet. Förhoppningen är att innehållet ska vara både relevant och direkt användbart för dig som är tränare och ledare.

Riksdagsbeslut kring förändring av folkhälsomålen

Igår beslutade riksdagen att det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken ska vara att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Målet ska också vara att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Riksdagen godkände regeringens förslag om en omformulering av det övergripande nationella folkhälsomålet och om en ny målstruktur för folkhälsoarbetet.

Syftet med förändringarna är att underlätta folkhälsoarbetet på samtliga samhällsnivåer.

Riksdagen anser också att det är angeläget att fler patienter än i dag får en fast läkarkontakt. Riksdagen riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att säkerställa patienternas rätt till en fast läkarkontakt.

 Följande målområden  fastslogs för det samlade folkhälsoarbetet:
1.Det tidiga livets villkor
2.Kunskaper, kompetenser och utbildning
3.Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
4.Inkomster och försörjningsmöjligheter
5.Boende och närmiljö
6.Levnadsvanor
7.Kontroll, inflytande och delaktighet
8.En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Sund Smart Stark Senior! hösten 2018

I höst kommer Sund Smart Stark Senior!-satsningar genomföras i Borgholm, Torsås, Västervik och Vimmerby. Läs gärna om vad satsningen innebär på denna länk på Smålandsidrottens hemsida: http://www.smalandsidrotten.se/Undermeny/Fokusomraden/folkhalsa/SundSmartStarkSenior
Du är också välkommen att höra av dig till Therese Möllevi på Smålandsidrotten i Kalmar län, therese.mollevi@smalandsidrotten.se eller till Hanna Johansson på Kalmar läns landsting, hanna.johansson2@ltkalmar.se

Positiva effekter av träning under cytostatikabehandling

En studie som syftar till att utvärdera vilken typ av träning som har bäst effekt för den som behandlas för bröstcancer med cytostatika genomförs i samverkan mellan forskare på Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Kvinnorna följs under en längre tid men redan nu är hälsoeffekterna tydliga och det går att slå fast att kvinnorna känner sig starkare. Därtill syns en rad positiva effekter som förbättrad livskvalitet, mindre symptom av behandlingen, lättare att bibehålla vikten och ökad muskelstyrka.

Kvinnorna som deltar i studien fick ett personligt träningsprogram och tränade i ett gym på onkologiskt rehabcenter på Karolinska Universitetssjukhuset, där de själva bokade in sig två gånger i veckan under den 16 veckor långa behandlingstiden. Alla har en coach i gymmet, en sjuksköterska eller fysiolog som peppar och kollar att de som är med i studien tränar på rätt nivå.

Totalt deltar 240 kvinnor i studien och hittills har 1-årsuppföljningen avslutats. Deltagarna har fått bära aktivitetsmätare, svarat på frågeformulär om livskvalitet och biverkningar, blodprover har tagits och några har genomfört muskelbiopsier och intervjuer. Målet är att minska biverkningarna av behandlingen, som cancerrelaterad trötthetsmärta och att muskelstyrkan påverkas negativt av cytostatikan. Intervjuerna genomfördes för att ta reda på hur kvinnor upplever hur det är att träna under behandling för en bröstcancersjukdom.

Ett fortsatt stöd efter studien görs genom ett samarbete med Friskis & Svettis, med prova-på-träning och inspirationsföreläsningar.

Forskningsrapporten finns att läsa här. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29750574