FaR går på Europaexport

Folkhälsomyndigheten ska genom ett treårigt EU-projekt koordinera införandet av den svenska modellen FaR i nio europeiska länder. Målet för projektet är att genom en ökad fysisk aktivitet i befolkningen förebygga och behandla flera sjukdomar.

Här kan ni läsa mer om projektet på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2019/april/fysisk-aktivitet-pa-recept-pa-export/

Region Kronoberg uppmärksammar 10 år med FaR

Fysisk aktivitet har stor påverkan, inte bara på individen utan också på hälso- och sjukvården och samhället i stort. Region Kronoberg arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för ökad fysisk aktivitet och minskat stillasittande och i år är det 10 år sedan nuvarande organisation kring fysisk aktivitet på recept (FaR) infördes.

Vi människor är skapade för att röra på oss. Viktiga organ som hjärta, lungor, muskler, leder och nerver mår väl av och är byggda för fysisk aktivitet. Regelbunden motion har säkerställd positiv effekt vid ett antal olika sjukdomstillstånd som exempelvis diabetes, hjärt-kärl sjukdom, tjocktarmscancer och depression.

Fysisk aktivitet och FaR är viktigare än någonsin

Den som är regelbundet fysiskt aktiv halverar risken för diabetes eller hjärtkärlsjukdom.

FaR är en behandling som kan förskrivas till den som behöver det. FaR är likställd med andra behandlingar och inget man väljer själv, säger Charlotte Post Sennehed, Folkhälsa och social utveckling.

För den som rör sig sammanlagt 30 minuter så gott som dagligen med en intensitet, som motsvarar rask promenad, förlängs livet med 4-5 år. Den som kommer upp i 60 minuter per dag lever i genomsnitt 7-8 år längre än den som är inaktiv och vinner dessutom ytterligare 4-5 år av full hälsa.

Fysisk aktivitet som behandling kan innebära allt från att bota, förhindra återfall, minska progress, lindra symtom och/eller att minska funktionsbegränsningar genom att stärka kondition och styrka. Fysisk aktivitet kan också ordineras i sjukdomspreventivt syfte i enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer, säger Charlotte Post Sennehed, Folkhälsa och social utveckling.

Vem kan ordinera FaR?

All legitimerad personal kan förskriva fysisk aktivitet på recept. Även icke-legitimerad personal kan förskriva FaR om det görs i samråd med chef. Man doserar mängd och intensitet utifrån patientens sjukdomstillstånd och följer upp ordinationen, säger Louise Lyster, avdelningschef på primärvårdens hälsoenhet.

Den som känner sig osäker runt ordinationen kan remittera eller hänvisa patienten till primärvårdens hälsoenhet, likaså om patienten behöver extra stöd för att genomföra förändringen. På primärvårdens hälsoenhet finns mångårig erfarenhet av förändringsarbete och motiverande samtal. Många patienter har ingen träningsvana så en annan viktig roll är att matcha patientens hälsotillstånd, intresse och ambition med lämplig aktivitet. Primärvårdens hälsoenhet har god kännedom om vilket aktivitetsutbud som finns i länet.

Sedan starten för 10 år sedan har 11 172 patienter ordinerats FaR i Region Kronoberg.

Hur mår våra ungdomar egentligen?

Välkommen på föreläsning!

Elin Ekblom Bak är medicine doktor i medicinsk vetenskap på GIH och hennes föreläsning ”Hur mår våra ungdomar egentligen?” handlar om barn och ungdomars fysiska status idag. Vad krävs egentligen av idrotten och skolan för att våra ungdomar ska få bättre förutsättningar i framtiden? Kan vi fortsätta träna likadant idag som vi gjorde för 20 år sedan?
Utifrån den senaste forskningen får åhörarna en bredare bild av ungdomars hälsa samt vikten av vardagsmotion och rörelse både för nuvarande hälsa och kommande vuxenliv.
Dag och tid: Tisdagen den 19 mars 2019, kl. 18.00-19.30
Plats: Växjö, Galaxen, Växjö bibliotek. Västra Esplanaden 7
Pris: Kostnadsfri

Mer info och länk till anmälan finns här: https://www.sisuidrottsutbildarna.se/Distrikt/sisuiusmaland/Sokvarautbildningar/varakurserochutbildningar/?eventid=1235604&sisuorgid=28562

Ny studie från GIH om svenskarnas konditionsnivå

Nästan varannan arbetsför svensk vuxen har hälsofarligt låg kondition enligt en ny studie från GIH. Försämringen på 20 år är dramatisk.

Detta är en av de första och största studierna såväl nationellt som internationellt som kunnat visa på hur konditionen förändrats de senaste årtionden i den allmänna befolkningen. Hälsoförebyggande insatser måste sättas in för att förhindra denna negativa trend, säger Elin Ekblom Bak, en av de ansvariga forskarna vid GIH.

Vill ni läsa mer om studien kan ni göra det här.

Ni kan också lyssna på senaste avsnittet av podden Idrott och Politik, där Elin Blom Bak berättar om resultaten och vad hon menar att samhället och idrotten behöver göra för att stoppa utvecklingen. Lyssna här  .

Tips föreläsningskonferens – Nya rön om fysisk aktivitet som behandling och prevention av olika sjukdomar

Vill tipsa om denna heldagskonferens som genomförs fredagen den 30 november på GIH i Stockholm.

Dagen riktar sig till all personal inom både sjukvård och olika hälsoområden samt övriga intresserade. De flesta föreläsarna är författare till nyutkomna FYSS-kapitel.

Anmälan och information hittar ni här: https://www.svenskidrottsmedicin.se/pics/1/283/FYSS-konferensprogram%202018-11-30%20till%20SFAIM%20hemsida%20%28002%29002.pdf

Välkommen på föreläsningar om rörelseförståelse – physical literacy

Den 20 november har vi nöjet att kunna erbjuda två föreläsningar med Dean Kriellaars i Växjö.

DEAN KRIELLAARS är expert på physical literacy och en av världens främsta ambassadörer på
detta nya koncept för fysiskt aktivitet. Dean brinner för att sprida budskapet om
rörelserikedom och att bekämpa den epidemi av inaktivitet som sprider sig
snabbt. Verksam vid University of Manitoba, väl anlitad talare världen över och
har utvecklat många metoder och program som används brett i Kanada. Är även
fysisk rådgivare åt Cirque de Soleil som har över 1500 artister från 55 länder.

Inbjudningar och anmälningsförfarande hittar du via denna länk.

https://www.sisuidrottsutbildarna.se/Distrikt/sisuiusmaland/Sokvarautbildningar/varakurserochutbildningar/?eventid=1141788&sisuorgid=28562

Varmt välkomna!

Sisu Idrottsböcker

SISU Idrottsböcker är idrottens förlag. Böcker och digitala produktioner i deras sortiment bidrar både till att utveckla elitidrotten och till att förbättra livskvalitet och hälsa hos den breda allmänheten. Runt om i Sverige och världen finns mängder av idrottskunskap förvärvad genom forskning och decennier av praktisk erfarenhet. Deras uppdrag som idrottens förlag är att samla in denna kunskap och göra den tillgänglig för fler.

SISU Idrottsböckers webbshop har flyttat till en ny plattform på följande adress https://www.sisuidrottsbocker.se/# För att fira detta erbjuder de via sin facebooksida en rabattkod för rabatt på 100 kr vid ett köp över 300 kr t o m 31 juli 2018.
Passa även på att följa deras blogg Tränarpasset https://tranarpasset.com/I Tränarpasset samlas en del av all kunskap och kloka tips från forskare och tränare och andra med beprövad erfarenhet. Förhoppningen är att innehållet ska vara både relevant och direkt användbart för dig som är tränare och ledare.

Riksdagsbeslut kring förändring av folkhälsomålen

Igår beslutade riksdagen att det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken ska vara att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Målet ska också vara att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Riksdagen godkände regeringens förslag om en omformulering av det övergripande nationella folkhälsomålet och om en ny målstruktur för folkhälsoarbetet.

Syftet med förändringarna är att underlätta folkhälsoarbetet på samtliga samhällsnivåer.

Riksdagen anser också att det är angeläget att fler patienter än i dag får en fast läkarkontakt. Riksdagen riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att säkerställa patienternas rätt till en fast läkarkontakt.

 Följande målområden  fastslogs för det samlade folkhälsoarbetet:
1.Det tidiga livets villkor
2.Kunskaper, kompetenser och utbildning
3.Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
4.Inkomster och försörjningsmöjligheter
5.Boende och närmiljö
6.Levnadsvanor
7.Kontroll, inflytande och delaktighet
8.En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.