Sund Smart Stark Senior! hösten 2018

I höst kommer Sund Smart Stark Senior!-satsningar genomföras i Borgholm, Torsås, Västervik och Vimmerby. Läs gärna om vad satsningen innebär på denna länk på Smålandsidrottens hemsida: http://www.smalandsidrotten.se/Undermeny/Fokusomraden/folkhalsa/SundSmartStarkSenior
Du är också välkommen att höra av dig till Therese Möllevi på Smålandsidrotten i Kalmar län, therese.mollevi@smalandsidrotten.se eller till Hanna Johansson på Kalmar läns landsting, hanna.johansson2@ltkalmar.se

Positiva effekter av träning under cytostatikabehandling

En studie som syftar till att utvärdera vilken typ av träning som har bäst effekt för den som behandlas för bröstcancer med cytostatika genomförs i samverkan mellan forskare på Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Kvinnorna följs under en längre tid men redan nu är hälsoeffekterna tydliga och det går att slå fast att kvinnorna känner sig starkare. Därtill syns en rad positiva effekter som förbättrad livskvalitet, mindre symptom av behandlingen, lättare att bibehålla vikten och ökad muskelstyrka.

Kvinnorna som deltar i studien fick ett personligt träningsprogram och tränade i ett gym på onkologiskt rehabcenter på Karolinska Universitetssjukhuset, där de själva bokade in sig två gånger i veckan under den 16 veckor långa behandlingstiden. Alla har en coach i gymmet, en sjuksköterska eller fysiolog som peppar och kollar att de som är med i studien tränar på rätt nivå.

Totalt deltar 240 kvinnor i studien och hittills har 1-årsuppföljningen avslutats. Deltagarna har fått bära aktivitetsmätare, svarat på frågeformulär om livskvalitet och biverkningar, blodprover har tagits och några har genomfört muskelbiopsier och intervjuer. Målet är att minska biverkningarna av behandlingen, som cancerrelaterad trötthetsmärta och att muskelstyrkan påverkas negativt av cytostatikan. Intervjuerna genomfördes för att ta reda på hur kvinnor upplever hur det är att träna under behandling för en bröstcancersjukdom.

Ett fortsatt stöd efter studien görs genom ett samarbete med Friskis & Svettis, med prova-på-träning och inspirationsföreläsningar.

Forskningsrapporten finns att läsa här. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29750574

 

Föreläsningshöjdpunkter i Växjö och Jönköping

I april har vi nöjet att bjuda in till 2 föreläsningar med Carl Johan Sundberg kring vikten av fysisk aktivitet och riskerna kring en stillasittande livsstil – Träna rätt, må bättre och lev längre. I samband med föreläsningarna bjuder vi in FaR-ledare i Kronobergs och Jönköpings län till en träff för information och erfarenhetsutbyte. Se hela inbjudningarna i bifogade länkar.

För inbjudan till Växjö klicka här:  https://svenskidrott-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/linda_odqvist_smalandsidrotten_se/Ea4-O-UPumVPqy5L2yitYkMBzn8B-x-G53NUFgBSfd1BEQ?e=xxbYhP

För inbjudan till Jönköping klicka här: https://svenskidrott-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/linda_odqvist_smalandsidrotten_se/EVJ3y3MycU1LitDn9LZ2lAUB4hbfK9lqi5EzOfYrpVcjRA?e=d3cRrf

Varmt välkommen!

 

Utbildningsverksamheten 2017

Det har under året genomförts två fysiska FaR-ledarutbildningar i Växjö där sammanlagt 34 ledare deltog. Utbildningarna innehöll två av fyra moduler så efter utbildningstillfällena ingick att deltagarna skulle ta del av ytterligare två moduler via den webbaserade FaR-ledarutbildningen samt lämna in en slutuppgift. Av de 34 som deltog har 13 blivit godkända som FaR-ledare under 2017. Under året har dessutom tolv ledare utbildats och godkänts som FaR-ledare via den helt webbaserade FaR-ledarutbildningen. Samtliga godkända ledare har efter att de blivit godkända fått erbjudande om att marknadsföra sina aktiviteter på www.farsmaland.se.

Sund Smart Stark Senior!

Den 18 januari bjuder Smålandsidrotten, Värnamo Kommun och Region Jönköpings län in till en Inspirationsträff för seniorer 65+ år som en uppstart av satsningen Sund Smart Stark Senior! i Värnamo som startar v 5 2018. Utöver en inspirerande föreläsning kring idrott och hälsa informeras om detaljerna kring satsningen och hur man anmäler sig mm.

Sund Smart Stark Senior! genomförs kommunvis under en 12-veckorsperiod där ca 25 seniorer varje vecka får testa en idrottsaktivitet och vissa veckor även får delta i en tematräff kring goda levnadsvanor. Det är ca 6-7 olika idrotter som får testas och 6 olika tematräffar.

Efter satsningen samlas deltagare och idrottsföreningarna tillsammans med Smålandsidrotten, aktuell kommun och region/landsting för att utvärdera satsningen och se hur aktiviteter i föreningen fortsatt kan erbjudas och utvecklas vidare.

Har du frågor kring satsningen är du välkommen att kontakta projektledare Linda Odqvist på Smålandsidrotten. linda.odqvist@smalandsidrotten.se, tel: 036-34 54 04.

Dialogmöte för ökad samverkan mellan idrottsföreningar och friskvårdsaktörer i Lessebo Kommun, Region Kronoberg och Smålandsidrotten.

Välkommen till ett första dialogmöte!

När: 14 november kl. 16:00- 17:00

Var: Lessebo Vårdcentral

-Verónica och Annelie berättar om ”Idrott och folkhälsa”, ett  samverkansprojekt mellan Region Kronoberg och Smålandsidrotten
-Sari berättar om Hälsoenheten och deras arbete med patienter som fått förskrivet FaR
-Vi för en dialog för att skapa en förståelse för varandras verksamhet och situation och hur vi kan få en tydlig struktur som underlättar samverkan kring patienten med FaR.

Anmälan och eventuella frågor görs till Verónica Cofré Lindow, veronica.lindow@kronoberg.se alt. telefon nr 0470- 58 70 67

Vi behöver veta om du kommer senast 9 november

Vi bjuder på fika, meddela ev. kostallergi

Välkomna önskar
Sari Jonsson & Carina Stork                       Annelie Bengtsson                            Verónica Cofré Lindow
Receptmottagare Lessebo VC                    Smålandsidrotten                              Region Kronoberg,Folkhälsoutvecklare

Dialogmöte för ökad samverkan mellan idrottsföreningar och friskvårdsaktörer i Växjö Kommun, Region Kronoberg och Smålandsidrotten.

Välkomna till dialogmöte, nätverk för FaR i Växjö.

När: 16 november, Kl. 08.00- 09.00 09.00-10.00

Var: Lasarettsrehabs konferensrum, plan 1 utanför Fysioterapins reception

Vi går vi igenom minnesanteckningar sedan mötet i våras och fortsätter med vår dialog för bästa samarbetet kring patienter med FaR: ¤Information från Region Kronoberg: Antal förskrivna recept, pilottest eFYSS
¤Skräddarsydda pass Hur har det gått?
¤Vidare målgrupper att prioriteras?
¤Övriga frågor

Anmälan och eventuella frågor görs till Verónica Cofré Lindow, veronica.lindow@kronoberg.se alt. telefon nr 076 7259696

Vi bjuder på fika, meddela ev. kostallergi

Vi behöver veta om du kommer senast 10 november

Välkomna!
Annelie Bengtsson                       Verónica Cofré Lindow
Smålandsidrotten                        Region Kronoberg, Folkhälsa och social utveckling

Utbildningstillfälle i Växjö

Fysisk aktivitet på recept, FaR – Introduktionsutbildning i Växjö

Fysisk aktivitet som medicin blir allt vanligare i vårt moderna samhälle. Det är en medicin med goda effekter för hälsan och samtidigt få biverkningar.Region Kronobergs län och Smålandsidrotten bjuder in till en introduktionsutbildning i Fysisk aktivitet på recept i Växjö. Efter denna träff ska deltagarna på hemmaplan ta del av utvalda delar i en FaR-utbildning via webben för att bli godkända som FaR-ledare. Som godkänd FaR-aktör kan aktiviteter marknadsföras via www.farsmaland.se och hälso- och sjukvården kan skriva ut recept till aktiviteterna.

I utbildningen går vi bland annat igenom:
– Hälsoinriktad fysisk aktivitet – FYSS, FaR
– Flödesbeskrivning – Sekretess, ansvar och ekonomi

För vem? Föreningar och friskvårdsaktörer som vill bli mottagare av patienter som får FaR-recept. Ledaren ska ha en grundutbildning i sin egen idrott/aktivitet. Ledaren ska efter introduktionsutbildningen själva ta del av FaR-utbildning via webben. Tillgång till dator och internet måste finnas för att kunna slutföra utbildningen.

Kursplats: Växjö, Scandic Hotel, Hejaregatan 19
Tid: Torsdagen den 19 oktober 2017, kl. 18.00-21.00
Kursledare: Annelie Bengtsson, Smålandsidrotten & Verónica Cofré Lindow, Region Kronoberg.
Kursavgift: Kostnadsfri, vi bjuder på fika!
Anmälan: Anmälan ska senast 5 oktober vara SISU Idrottsutbildarna tillhanda. Anmälan kan göras här eller mailas till lena.moberg@smalandsidrotten.se. Uppge alltid namn, förening, personnummer och ev. specialkost/allergier vid
anmälan. Var vänlig respektera anmälningstiden!
Kallelse: Personlig kallelse med deltagarlista mailas till samtliga deltagare ca en vecka före kursstart.
Information: För ytterligare information kontakta undertecknad på tel. 036-34 54 29, lena.moberg@smalandsidrotten.se eller Annelie Bengtsson på tel. 036-34 54 41, annelie.bengtsson@smalandsidrotten.se
Kurs nr: 998469

VÄLKOMNA!