Seniorers träning och deras möte med gymkulturen, Jönköping

Smålandsidrotten och Region Jönköpings län bjuder in till en inspirationsträff.

På inspirationsträffen kommer Åsa Tugetam och Thony Ragnarsson från Linnéuniversitetet att prata om seniorer och träning.

Åsa Tugetam som är doktorand på institutionen för idrottsvetenskap kommer berätta om sin studie som handlar om mötet med gymmet men också om hur träningen blir ett medel att hantera åldrandet.

Thony Ragnarsson avslutar kvällen med att prata om seniorer och träning ur ett fysiologiskt perspektiv, vad ska de träna och hur? Thony arbetar till vardags på Linnéuniversitet med anatomi, fysiologi och träningslära och han har tidigare varit sportchef på tyngdlyftningsförbundet under fyra år.

Kursen ingår i inspirationsveckan TimeOut och är ett samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen i Jönköping.

Datum: 2017-03-07
Kurstillfällen: 2017-03-07 18:00 – 20:00
Förtäring: Vi bjuder på kaffe & fralla!
Kursavgift: Kostnadsfri
Kontaktperson: Lena Moberg
Anordnare: SISU Idrottsutbildarna Småland
Sista anmälningsdag: 2017-02-21

Anmäl dig här

 

Fysisk aktivitet på recept- FaR Introduktionsutbildning i Växjö

Fysisk aktivitet som medicin blir allt vanligare i vårt moderna samhälle. Det är en medicin med goda effekter för hälsan och samtidigt få biverkningar.

Region Kronobergs län och Smålandsidrotten bjuder in till en introduktionsutbildning i Fysisk aktivitet på recept i Växjö. Efter denna träff ska deltagarna på hemmaplan ta del av utvalda delar i en FaR-utbildning via webben för att bli godkända som FaR-ledare. Som godkänd FaR-aktör kan aktiviteter marknadsföras via www.farsmaland.se och hälso- och sjukvården kan skriva ut recept till aktiviteterna. Har ni inte möjlighet att deltaga nedanstående datum så arrangeras även en utbildning i Ljungby den 20/4

I utbildningen går vi bland annat igenom:

– Hälsoinriktad fysisk aktivitet
– FYSS, FaR
– Flödesbeskrivning
– Sekretess, ansvar och ekonomi

För vem?
Föreningar och friskvårdsaktörer som vill bli mottagare av patienter som får FaR-recept. Ledaren ska ha en grundutbildning i sin egen idrott/aktivitet. Ledaren ska efter introduktionsutbildningen själva ta del av FaR-utbildning via webben. Tillgång till dator och internet måste finnas för att kunna slutföra utbildningen.

Kursplats: Växjö, lokal meddelas i kallelsen

Tid: Tisdagen den 14 mars 2016, kl. 18.00-21.00

Kursledare: Smålandsidrotten och Veronica Cofre Lindow, Region Kronoberg

Vi bjuder på fika och visst kursmaterial!

Anmälan:
Anmälan ska senast 7 mars vara SISU Idrottsutbildarna tillhanda.
Anmälan kan göras här eller mailas till lena.moberg@smalandsidrotten.se.
Uppge alltid namn, förening, personnummer och ev. avvikande kost vid anmälan.
Var vänlig respektera anmälningstiden!

Kallelse: Personlig kallelse med deltagarlista skickas till samtliga deltagare ca en vecka före kursstart.

Information: För ytterligare information kontakta undertecknad på tel. 036-34 54 29, lena.moberg@smalandsidrotten.se eller Annelie Bengtsson på tel. 036-34 54 41, annelie.bengtsson@smalandsidrotten.se

VÄLKOMNA!

Fysisk aktivitet på recept- FaR Introduktionsutbildning i Ljungby

Fysisk aktivitet som medicin blir allt vanligare i vårt moderna samhälle. Det är en medicin med goda effekter för hälsan och samtidigt få biverkningar.

Region Kronobergs län och Smålandsidrotten bjuder in till en introduktionsutbildning i Fysisk aktivitet på recept i Ljungby. Efter denna träff ska deltagarna på hemmaplan ta del av utvalda delar i en FaR-utbildning via webben för att bli godkända som FaR-ledare. Som godkänd FaR-aktör kan aktiviteter marknadsföras via www.farsmaland.se och hälso- och sjukvården kan skriva ut recept till aktiviteterna.


I utbildningen går vi bland annat igenom:

– Hälsoinriktad fysisk aktivitet
– FYSS, FaR
– Flödesbeskrivning
– Sekretess, ansvar och ekonomi

 

För vem?
Föreningar och friskvårdsaktörer som vill bli mottagare av patienter som får FaR-recept. Ledaren ska ha en grundutbildning i sin egen idrott/aktivitet. Ledaren ska efter introduktionsutbildningen själva ta del av FaR-utbildning via webben. Tillgång till dator och internet måste finnas för att kunna slutföra utbildningen.

 

Kursplats: Ljungby, lokal meddelas i kallelsen

Tid: Torsdagen den 20 april 2016, kl. 18.00-21.00

Kursledare: Smålandsidrotten och Veronica Cofre Lindow, Region Kronoberg


Vi bjuder på fika och visst kursmaterial!

 

Anmälan:
Anmälan ska senast 13 april vara SISU Idrottsutbildarna tillhanda.
Anmälan kan göras här eller mailas till lena.moberg@smalandsidrotten.se.
Uppge alltid namn, förening, personnummer och ev. avvikande kost vid anmälan.
Var vänlig respektera anmälningstiden!

Kallelse: Personlig kallelse med deltagarlista skickas till samtliga deltagare ca en vecka före kursstart.

Information: För ytterligare information kontakta undertecknad på tel. 036-34 54 29, lena.moberg@smalandsidrotten.se eller Annelie Bengtsson på tel. 036-34 54 41, annelie.bengtsson@smalandsidrotten.se


LKOMNA!