Riksdagsbeslut kring förändring av folkhälsomålen

Igår beslutade riksdagen att det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken ska vara att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Målet ska också vara att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Riksdagen godkände regeringens förslag om en omformulering av det övergripande nationella folkhälsomålet och om en ny målstruktur för folkhälsoarbetet.

Syftet med förändringarna är att underlätta folkhälsoarbetet på samtliga samhällsnivåer.

Riksdagen anser också att det är angeläget att fler patienter än i dag får en fast läkarkontakt. Riksdagen riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att säkerställa patienternas rätt till en fast läkarkontakt.

 Följande målområden  fastslogs för det samlade folkhälsoarbetet:
1.Det tidiga livets villkor
2.Kunskaper, kompetenser och utbildning
3.Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
4.Inkomster och försörjningsmöjligheter
5.Boende och närmiljö
6.Levnadsvanor
7.Kontroll, inflytande och delaktighet
8.En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.
Posted in Okategoriserade.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *