Vad är en FaR-ledare?

En FaR-ledare är en ledare inom idrotten eller friskvården som genomgått en FaR-ledarutbildning. För att bli FaR-ledare behövs, förutom att man går en FaR-ledarutbildning, grundläggande utbildning, kunskap och ledarerfarenhet i den egna aktiviteten. Ledaren skall också vara väl förtrogen med att arbeta med människor. Kursen är framtagen i samarbete med Region Jönköpings län, Region Kronoberg och Landstinget i Kalmar län.

En utbildad FaR-ledare ska;

  • ha kännedom om kunskapsboken FYSS - Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling, boken som är ett av förskrivarnas verktyg, (att jämföra med FASS)
  • ha kompetens och beredskap att ta emot personer som ordinerats fysisk aktivitet
  • känna till metoden FaR och ha god kännedom om den fysiska aktivitetens betydelse för hälsa och välbefinnande
  • ha vetskap om motivationsarbetets betydelse och att fysisk aktivitet används i sjukdomsförebyggande och behandlande syfte
  • ha förståelse för intensitetsnivå, vikten av bemötande och förändringsarbete som en process
  • ha kännedom om och lägga ut sina aktiviteter på farsmaland.se

RF-SISU Småland erbjuder tillsammans med regioner och landsting i Småland kontinuerligt FaR-ledarutbildningar. Skulle det inte finnas en FaR-ledarutbildning inplanerad i ditt närområde eller om du inte har möjlighet att närvara på någon av de planerade utbildningarna så finns det möjlighet att gå en webbaserad utbildning. Den webbaserade utbildningen finns på farutbildning.se .